Výhody 2H-výplní

Last Updated: 09 March 2013


V osmdesátých letech minulého století firma 2H vyvinula metodu výroby tvarované folie. Tato patentovaná metoda umožňuje výrobu folie včetně tvarování přímo z roztavené hmoty. Díky tomuto procesu, který byl aplikován při zpracování PP i PVC získávají zákazníci řadu výhod :

 

Optimalizované rozložení tloušťky folie:Folie je vyztužena na obou okrajích a uprostřed o cca 50 % což znamená, že místa předem definovaná jsou vytlačena silnější. Díky této optimalizaci tloušťky folie docilujeme jedinečné stability na horní a spodní straně bloku (tj. jak při výšce bloku 600 mm tak i 300 mm). S tím rovněž dosahujeme výjimečnou odolnost proti erozi (důlková koroze) způsobené trvalým ostřikem vodou. Naše PP výplně, které obsahují směsi námi vyvinuté mají zvláště vysokou pevnost a odolnost proti erozi.

 

Tvarování (zamezení paměťovému efektu)

Během konvenční metody výroby tvarované folie pro bloky je list folie nejdříve vytlačený znovu ohřát a poté vytvarován (hluboké tažení). Střihové deformace během tohoto procesu způsobují napětí uvnitř folie.Toto napětí se projevuje viditelně během opakovaného ohřátí kdy folie má tendenci se vyrovnávat - toto se nazývá paměťový efekt. Během nevhodného provozu v chladící věži nebo na slunci (během instalace) může zvýšená teplota spustit tento paměťový efekt a způsibit deformaci bloků a též snížení chladící kapacity. Tento problém se při použití 2H metody neobjevuje protože folie je formována přímo z roztavené hmoty a nemá žádné oblasti s lokálním napětím. Zákazník tedy získá produkt, který udržuje tvar jak během instalace tak i v provozu.

Tepelná stálost

Poruchy v chladícím okruhu mohou vést k úniku horké vody a jejímu kontaktu s výplní. Kromě toho existuje řada dalších aplikací v nichž se může objevit vyšší teplota vody. Ve standardních podmínkách odolávají naše výplně do teploty až 80 °C (krátkodobě) bez jakýchkoliv deformací. Při provozních teplotách přesahujících 80 °C (dlouhodobě) je možno využít speciální PP přísady, pro tyto účely vyvinuté, takže naše výplně mohou být používány i za extrémních podmínek (do 120 °C krátkodobě) bez jakýchkoliv problémů. Používání PVC výplní je omezeno jejich teplotní odolností a provozní teplota nemůže překročit 60 °C (krátkodobě). Při stálé teplotě 60 °C a vyšší je nebezpečí extrémní deformace výplně.

Technika spojování

Svařovací metoda vyvinutá ve 2H umožňuje zpracování bez použití lepidel. Pomocí naší metody je folie spojována teplem. To v závislosti na typu bloku s až 20 000 svařenými body na m3 garantuje výborné spojení bez jakýchkoliv rozpouštědel. To však není jen příspěvek k ochraně životního prostředí ale tento typ spojení zabraňuje vytváření bodů citlivých na hydrolýzu, která může vést k porušení spoje.
Pevnost výplní spojených naší metodou svařování (nosnost až do 60 000 kg/m2) byla potvrzena dlouhodobými testy provedenými akreditovánými zkušebnami. (TÜV, German Technical Inspection Agency).

Výhody 2H výplní vyrobených z polypropylenu (s 2H PP-přísadami)

Dnes je polypropylen materiál, který často nahrazuje PVC. Pro oblast " speciálních aplikací " se proti PVC nabízí řada výhod:

  • zdokonalená tepelná odolnost (standardní typ krátkodobě do 80 °C, speciální typ dlouhodobě do 100 °C) nabízí bezpečný provoz provozních poruch a umožňuje zvětšit rozsah použitelnosti;
  • malá tendence ke křehnutí a významně vyšší odolnost proti erozi (není důlková koroze)
  • malé nebezpečí poškození bloků během instalace (houževnatý základní materiál)
  • výborná UV-stabilita
  • díky nižší hustotě PP, ve srovnání s PVC, je možno docílit větší síly stěny při stejné hmotnosti 1 m3 což mnohonásobně zvyšuje stabilitu bloku
  • v mnoha aplikacích je chemicky odolnější než PVC
  • je bez halogenů a těžkých kovů a ekologičtější
  • 2H PP-produkty testovány pro použití v pitné vodě - dodávka na vyžádání
  • jednoduchá a bezproblémová likvidace (viz publikace komise EU http://europe.eu.int/comm/environment/pvc/contributions/3greenpeace.pdf)


2H polypropylenové (PP) bloky nabízejí vysoce kvalitní alternativu k PVC blokům běžně na trhu dostupným v konkurenceschopné ceně. Zákazník získá produkt, který po letech používání má stejné vlastnosti jako nový.

česky english rusian romania hungaria

Vaše dotazy rádi zodpovíme
na +420 412 545 465
nebo pište na email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please update your Flash Player to view content.