Závazné pokyny pro skladování, montáž a údržbu

Last Updated: 07 January 2013Výrobek

výplně -  typ 2H-FKP, 2H-FKC, 2H-TKP, 2H-KGP,2H-KGC, 2H-KVP

 

Výrobce

GEA 2H Water Technologies s.r.o., Jílové u Děčína

 

Rozměry

délka 1200 nebo 2400 mm
šířka 300-330 mm
výška 300 mm nebo 600 mm

 

Nakládání a práce s folií

 1. Skladování v originálních kovových nebo dřevěných přepravních bednách. Dřevěné bedny nesmějí být poškozeny a mohou být maximálně dvě na sobě.          
 2. Folie nesmí být skladována na volné ploše, v nezbytně nutném případě musí být chráněna před deštěm. Vhodný je sklad nebo přístřešek.
 3. Pro svařování nebo lepení je možno použít pouze suchou folii.

 

Nakládání (vykládání) bloků

 1. opatrná manipulace, nelze tahat bloky po podlaze vagónu nebo kamionu, bloky se nesmějí házet na zem či podlahu dopravního prostředku, nesmí se rovněž po blocích šlapat
 2. bloky se zásadně ukládají tak aby kanály směřovaly shora dolů – v tomto směru mají bloky největší pevnost
 3. zvýšená opatrnost je nutná za mrazu ! Nakládka pod 0°C se nedoporučuje.

 

Skladování

 1. volně ložené nebo přepáskované bloky na venkovní skládce - v zimním období přikryté plachtou nebo folií do manipulační výšky 2.5 m
 2. volně ložené nebo přepáskované bloky pod přístřeškem - do výšky 2.5 m
 3. na paletách přepáskované do 2,5 m na paletě - na venkovní skládce v zimním období přikryté plachtou nebo folií
 4. bloky FKC a KGC se při dlouhodobých teplotách nad 10 °C nesmějí skladovat zabalené folií nebo zakryté plachtou. Za slunečných dní překračuje vnitřní teplota 52 °C a dochází k trvalé deformaci bloků.
 5. s bloky ucpanými sněhem nebo ledem se nesmí manipulovat !

- pod stahovací pásku se doporučuje výztuha z kartonu nebo jiného tvrdého papíru 100 x 200 mm

 

Montáž

 1. nosná konstrukce - chladící věže - vzdálenost podpor 500 - 800 mm, šířka podpory minimálně 50 mm nebo rošt. Délka volného (nepodepřeného ) konce by měla být menší než polovina výšky použitého bloku.
 2. nosná konstrukce - biofiltry – kontaktujte 2H . Podle situace bude individuální doporučení
 3. jednotlivé vrstvy se skládají kolmo na sebe do výše určené projektem, jednotlivé bloky nesmějí být potrhané nebo jinak mechanicky poničené
 4. při instalaci je nutno používat vhodné desky nebo prkna pro rozložení váhy při chůzi po již položených vrstvách, nelze chodit přímo po položených blocích.
 5. nelze manipulovat s otevřeným ohněm nebo jinými tepelnými zdroji (svářecí aparáty, brusky atd.). V nutných případech je nutno mít na pracovišti hasící přístroj a výplň v okolí pracoviště postříkat vodou.
 6. manipulace pod teplotou 0°C  se nedoporučuje. V nutném případě musí být velice opatrná aby se předešlo poškození bloků.
 7. bloky lze řezat pilou ( tupé ostří a malý odklon zubů) nebo odporovým drátem
 8. bloky o výšce 300 mm řezané z 600 mm bloků jsou  rozlišeny barevně . Do jedné vrstvy mohou  být skládány vždy bloky označené stejnou barvou. Bloky neoznačené barevně je nutno rovněž skládat do jedné vrstvy.
 9. montáž smí provádět pouze autorizovaná nebo pověřená organizace, která může stanovit další závazné pokyny

 

Provoz a údržba - chladící věže

 1. nutno dbát na pravidelný rozstřik chladící vody a správnou funkci trysek. Trysky nesmějí být zaneseny nebo zčásti ucpány – může dojít k poškození nebo zničení výplně vodním paprskem. Doporučuje se pravidelná kontrola jedenkrát měsíčně.
 2. chladící voda nesmí obsahovat  látky které se vlivem snížení teploty srážejí a mohou kanály výplně ucpat (tuky, oleje, ropné produkty atd.). Je nutno kontrolovat obsah vápníku, hořčíku, manganu a železa v chladící vodě a eliminovat možnost tvorby vodního kamene přidáváním inhibitorů.
 3. teplota vstupní vody nesmí překročit maximální povolenou teplotu pro používání výplně
 4. poškozené bloky je nutno neprodleně vyměnit – v záruční době po dohodě s výrobcem.
 5. Při opravách a údržbě platí přiměřeně i pokyny pro montáž

 

Provoz a údržba – ostatní

 1. u aplikací v nichž je výplň skrápěna kapalinou je nutno dbát na pravidelný rozstřik kapaliny a kontrolovat zda nedochází k ucpávání kanálů
 2. teplota kapaliny nesmí překročit maximální povolenou teplotu pro používání výplně
 3. doporučuje se pravidelná kontrola stavu a funkce výplně
 4. poškozené bloky je nutno neprodleně vyměnit – v záruční době po dohodě s výrobcem.
 5. Při opravách a údržbě platí přiměřeně i pokyny pro montáž

 

Povolené provozní teploty

Označení výplně (bloku)     *) Folie Provozní teplota
(horní hranice krátkodobě)
FKC, KGC FFC 6xx < 60 °C
FKP, KGP FFP 6xx <  80 °C
FKP HT,KGP HT HTP 6xx < 100 °C
FKP B1, KGP B1 NFP-B1 < 80 °C
FKP B2, KGP B2 NFP-B2 < 80 °C

 

Požární bezpečnost

Nelze manipulovat s otevřeným ohněm nebo jinými tepelnými zdroji (svářecí aparáty, brusky atd.). V nutných případech je nutno mít na pracovišti hasící přístroj (resp. hadici s vodou pod tlakem) a výplň v okolí pracoviště postříkat vodou. Hořící materiál lze hasit vodou nebo pěnou.

 

Folie
Klasifikace dle ČSN EN 13501-1 Klasifikace dle DIN 4102-1 Při hoření
uvolňuje halogeny
Výrobek   *)
FFC 6xx D-s3,d0 B2 Ano FKC,KGC
FFP 6xx F B3 Ne FKP,KGP
NFP-B1 E B1 Ano FKP B1,KGP B1
NFP-B2 F B2 Ano FKP B2,KGP B2
TP 6xx F B3 Ne FKP HT,KGP HT

*) Platí pro bloky typu FKP a FKC 612/312, 619/319, 627/327 a  bloky typu KGP a KGC 620/320

česky english rusian romania hungaria

Vaše dotazy rádi zodpovíme
na +420 412 545 465
nebo pište na email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please update your Flash Player to view content.