Komponenty pro čištění a úpravu odpadních vod

2H BIODEK® výplně AND RANDOM MEDIA pro biologické procesy při úpravě odpadní vody 

Široký sortiment plastových výplní od společnosti ENEXIO je základem moderního a vysoce atraktivního způsobu úpravy komunálních a průmyslových odpadních vod pomocí biofilmu. Naše výplně nacházejí ideální uplatnění ve skrápěných biologických filtrech a v ponořených biofilmových reaktorech, či už s pevnými nebo pohyblivými lůžky.

 

          

   Skrápěný biologický filtr

        Reaktor s pohyblivým ložem

Mimo plastových výplní můžeme dodat: rotační zařízení pro distribuci vody na těleso skrápěného filtru, speciálně navržené nosné konstrukce pro naše výplně, provzdušňovací zařízení nebo míchadla pro pohyblivé lože. Díky naším širokým zkušenostem můžeme nabídnout nejlepší řešení pro:

  • Oxidaci uhlíku
  • Anaerobní aplikace
  • Nitrifikaci
  • Denitrifikaci
  • Vysokokapacitní skrápěné bio filtry

 

2H IFAS SYSTéM

IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge) kombinuje výhody systému s ponořeným bio filmovým reaktorem (SAF- submerged fixed beds) a konvenčního systému s aktivovaným kalem. Přidáním našich výplní do nádrží s aktivovaným kalem dosáhneme toho, že dodatečná biomasa začne růst i na povrchu výplní. To zajistí více aktivní bio masy v nádržích a vyšší operační věk aktivovaného kalu. IFAS nabízí až 40%zvýšení výkonu stávajících nádrží. 

 

                
       2H IFAS aplikace

 

2H výplně pro biofiltry v RECIRkULAčních SYSTémech pro chov ryb

Přirozené zdroje ryb se snižují, moře a oceány začínají být rybolovem vyčerpané. Zvyšující se poptávka může být uspokojena jenom intenzivními investicemi do umělého chovu ryb. Voda používaná v systémech pro chov ryb se recirkuluje a čistí v nitrifikačních bio filtrech. Pro tyto aplikace dodáváme naše BIOdek pevné bloky nebo pohyblivé tělíska Random media a TUBEdek® lamelové separátory pro sedimentaci kalu. Naše dlouhodobá zkušenost s biologickými procesy při čištění odpadních vod Vám zajišťuje nejlepší podporu pro Vaši aplikaci.

 

 Random media nitrifikace

 

2H FAP výplně pro separaci oleje z vody

ENEXIO Water Technologies dodává 2H polypropylenové výplně s trubicovými nebo křížovými kanály pro intenzifikaci procesů separace oleje z odpadní vody. Intenzifikace odlučování je dosaženo díky velké aktivní ploše naších výplní.Nainstalováním těchto výplní do separátorů oleje také stabilizujeme tok vody znečištěné olejem nebo jinými ropnými produkty. 

 

Projektová a inženýrská podpora ze strany odborníků ENEXIO

Již více než 25 let pomáháme naším zákazníkům s návrhy jak nových, tak s optimalizací stávajících zařízení. Na základě těchto dlouholetých zkušeností poskytujeme špičkovou podporu při navrhování a realizaci čistíren odpadních vod.

 

Produkty pro číštění odpadních vod:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

česky english rusian romania hungaria

Vaše dotazy rádi zodpovíme
na +420 412 545 465
nebo pište na email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please update your Flash Player to view content.