ENEXIO WATER TECHNOLOGIES 

světový výrobce plastových výplní, eliminátorů kapek, lamelových usazováků a dalších komponentů pro různe aplikace

 

Se svým mezinárodním zastoupením se firma ENEXIO Water Technologies s.r.o. řadí mezi nejdůležitější výrobce výplní z polypropylenu (PP) a PVC. Po celém světě se používají statisíce kubických metrů v největších a nejmodernějších chladících věžích, čistírnách odpadních vod a úpravnách pitných vod. Další uplatnění nacházejí v zařízeních pro přestup hmoty, jako jsou pračky plynu a skrápěné kolony. Při zasakování dešťových vod, v zemědělství na chlazení vzduchu a při čištění vody používané při chovu ryb. Naši zákazníci se spoléhají na více než 40 let zkušeností a naši patentovanou výrobní metodu (tvarování folie přímo z roztaveného materiálu).

Tato námi vyvinutá metoda s optimalizovaným rozložením tloušťky folie a spojováním teplem (bez lepidel a rozpouštědel) garantuje extrémně vysokou pevnost a trvale vysokou kvalitu 2H produktů.

Následující stránky Vám poskytnou přehled naší produkce která rovněž zahrnuje eliminátory a sklolaminátové výrobky. Jsme připraveni jednat též o Vašich individuálních požadavcích.

 

Optimalizované rozložení tloušťky folie

V osmdesátých letech minulého století firma 2H vyvinula metodu výroby tvarované folie. Tato patentovaná metoda umožňuje výrobu folie včetně tvarování přímo z roztavené hmoty. Díky tomuto procesu, který byl aplikován při zpracování PP i PVC získávají zákazníci řadu výhod.

Folie je vyztužena na obou okrajích a uprostřed o cca 30 % což znamená, že místa předem definovaná jsou extrudována silnější. Díky této optimalizaci tloušťky folie docilujeme jedinečné stability na horní a spodní straně bloku (tj. jak při výšce bloku 600 mm tak i 300 mm). S tím rovněž dosahujeme výjimečnou odolnost proti erozi způsobené trvalým ostřikem vodou. Naše PP výplně, které obsahují směsi námi vyvinuté mají zvláště vysokou pevnost a odolnost proti erozi.

           

 

Tvarování (zamezení paměťovému efektu)

Během konvenční metody výroby tvarované folie pro bloky je list folie nejdříve znovu ohřát a poté vytvarován (hluboké tažení). Střihové deformace během tohoto procesu způsobují napětí uvnitř folie. Toto napětí se projevuje viditelně během opakovaného ohřátí kdy folie má tendenci se vyrovnávat - vzniká tzv. paměťový efekt. Během nevhodného provozu v chladící věži nebo na slunci (během instalace) může zvýšená teplota spustit tento paměťový efekt a způsibit deformaci bloků a též snížení chladící kapacity. Tento problém se při použití 2H metody neobjevuje protože folie je formována přímo z roztavené hmoty a nemá žádné oblasti s lokálním napětím. Zákazník tedy získá produkt, který udržuje tvar jak během instalace tak i v provozu.

 

Tepelná stálost

Poruchy v chladícím okruhu mohou vést k úniku horké vody a jejímu kontaktu s výplní. Kromě toho existuje řada dalších aplikací v nichž se může objevit vyšší teplota vody. Ve standardních podmínkách odolávají naše výplně do teploty až 80 °C (krátkodobě) bez jakýchkoliv deformací. Při provozních teplotách přesahujících 80 °C (dlouhodobě) je možno využít speciální PP přísady, pro tyto účely vyvinuté, takže naše výplně mohou být používány i za extrémních podmínek (do 120 °C krátkodobě) bez jakýchkoliv problémů. Používání PVC výplní je omezeno jejich teplotní odolností a provozní teplota nemůže překročit 60 °C (krátkodobě). Při stálé teplotě 60 °C a vyšší je nebezpečí extrémní deformace výplně.

Technika spojování

Svařovací metoda vyvinutá ve společnosti 2H umožňuje výrobu výplní bez použití lepidel. Pomocí naší metody je  folie spojována teplem. To v závislosti na typu bloku s až 20 000 svařenými body na m3 garantuje výborné spojení bez jakýchkoli v rozpouštědel. To však není jen příspěvek k ochraně životního prostředí ale tento typ spojení zabraňuje vytváření bodů citlivých na hydrolýzu, která může vést k porušení spoje.

 

 

 

 

česky english rusian romania hungaria

Vaše dotazy rádi zodpovíme
na +420 412 545 465
nebo pište na email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please update your Flash Player to view content.